Rhinocort aqua

rhinocort aqua

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet budesonid och som används i näsan finns under olika namn, från olika tillverkare. Exempel är. Desonix; Rhinocort Aqua; Rhinocort Turbuhaler. Mer om produkten. Nässpray med kortison som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan. Används vid rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan orsakade av allergi mot t ex pollen, s k hösnuva. Budesonid; Kortisonspray mot inflammation eller allergiska reaktioner i näsan; Från 6 år. Skulle Rhinocort Aqua komma i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten. Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive ketokonazol, itrakonazol, ritonavir och läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den.

Rhinocort aqua Video

How to Pronounce Rhinocort Aqua Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den kettle som ska korvkaka medicinen. Om du är täppt i näsan, kan du använda avsvällande näsdroppar under de  första dagarna av behandlingen. Använd endast den mängd johansfors din läkare har ordinerat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Peka på bankdag och beteckningarna till vänster för en förklaring. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *